Title

Subtitle

PHỎNG VẤN NHÀ CÁCH MẠNG TRẦN VĂN TUYÊN

                        VỀ VẤN ĐỀ CÁCH MẠNG XÃ-HỘI

 

ooOoo

Hỏi: Xin ông cho chúng tôi được biết tiểu sử.

Đáp:

        Một chiến sĩ quốc gia từ 1929; sự nghiệp chưa thành.

Hỏi: Hiện nay xã hội miền Nam đang tan rã về mọi phương diện, quyền binh quốc gia suy sụp, nhiều người đã bắt đầu nghĩ rằng chỉ một cuộc cách mạng xã hội toàn diện mới có thể cứu vãn được miền Nam. Ông có nghĩ rằng đó là biện pháp và hi vọng sau cùng của những người quốc gia không?

Đáp:

Phải cách mạng toàn diện, cách mạng tinh thần để xóa bỏ óc nô lệ, ỷ lại. Phải cách mạng chính trị, kinh tế, xã hội để tiêu hủy những tàn tích thực dân, phong kiến, những bất công xã hội, những bê bối thối nát.

Tôi đồng ý đó là biện pháp độc nhất và hi vọng cuối cùng của chúng ta.

Hỏi: Theo tôn ý, cuộc cách mạng này là cách mạng gì và như thế nào? Cách mạng kiểu 1789, kiểu 1917 hay kiểu nước Anh? Hay người Việt phải tự tìm lấy một phương thức cách mạng riêng biệt, và nếu đúng như vậy, chúng ta có hi vọng với phương thức nào?

Đáp:

Cuộc cách mạng của chúng ta phải có đủ tính chất ba cuộc cách mạng nói trên: cách mạng dân chủ kiểu cách mạng 1789; cách mạng xã hội kiểu 1917; cách mạng kỹ thuật, thể chế kiểu cách mạng Anh.

Nhưng ta không thể rập khuôn theo người vì bối cảnh lịch sử khác hẳn. Cuộc cách mạng của chúng ta phải căn cứ ở dân tộc, ở đạo đức cổ truyền, chống lại những thể chế, quan niệm ngoại lai, chống lại những thủ đoạn, xảo thuật …

Hỏi: Cách mạng nào cũng phải hủy mọi cơ cấu tổ chức xã hội cũ để tiến tới xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn. Xin ông cho biết theo quan điểm riêng của ông, xã hội tốt đẹp hơn ấy phải như thế nào và ra sao?

Đáp:

Xã hội mới phải đại khái bao gồm:

a) Một chính thể dân chủ thực sự

b) Một nền kinh tế phụng sự lợi ích toàn dân

c) Một xã hội căn bản trên tinh thần khoa học, tiến bộ, công bằng xã hội và nhân nghĩa, bác ái.

Hỏi: Xin ông cho biết ở hoàn cảnh miền Nam hiện nay, thành phần nào, đảng phái, đoàn thể nào có thể đứng ra thực hiện cách mạng? Vai trò của quân đội sẽ như thế nào?

Đáp:

Cuộc cách mạng phải toàn diện thì không thể nào chỉ do một giai cấp hay một tầng lớp nhân dân nào thực hiện được. Xã hội chúng ta chưa có những giai cấp, tầng lớp rõ rệt, đó là một cái may.

Cuộc cách mạng của chúng ta phải do những phần tử ưu tú nhất của các đảng phái cách mạng, chính trị, các tôn giáo, quân đội, thợ thuyền, nông dân, sinh viên; không phân biệt tuổi tác, nam nữ, địa phương, trí thức cũng như không trí thức.

Hỏi: Nước chúng ta đang ở trong vùng tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi quốc tế, liệu người Việt có đủ sức làm cách mạng theo ý mình không? Những ai, quốc gia nào sẽ ủng hộ hay chống đối?

Đáp:

Không ai có thể ngăn chúng ta làm cách mạng, nhất là cuộc cách mạng của chúng ta hợp với trào lưu thế giới. Trào lưu đó hướng về sự thể hiện dân chủ, tự do và công bằng xã hội. Ai dám đi ngược dòng lịch sử của nhân loại?

Hỏi: Theo ý ông, muốn thực hiện cách mạng ở Việt Nam, nếu có hi vọng thực hiện được, thì ước chừng bao giờ? Trí thức nói chung có vai trò gì không, và nếu có, thì như thế nào?

Đáp:

Bắt đầu là cuộc cách mạng bản thân. Phải có óc cách mạng đã rồi mới làm cách mạng được. Hiện nay các điều kiện khách quan làm bùng nổ đã hội đủ, chỉ còn chờ mồi lửa "ĐOÀN KẾT". Trí thức còn có thể giữ vai trò lãnh đạo nếu biết hòa mình với đại chúng và nhận hi sinh những quyền lợi ích kỷ của mình.

 

 

Bạn Mới

Tập Truyện Ngắn "Người Khách Lạ"

Tập Truyện Ngắn "Người Khách Lạ" của LS Trần Văn Tuyên có tất cả 11 Chương.

Muốn đọc Toàn Bộ, Xin mời Bạn vào đây ...

- Chương 1 : Người Khách Lạ

- Chương 2 : Trần gian và Tiên Cảnh

- Chương 3 : Tết Của Bé Miễn

- Chương 4 : Chuyện Anh Tư.

- Chương 5 : Linh Hồn Và Xác Thịt

- Chương 6 : Một Thân Thế

- Chương 7 : Sở Khanh Đến Trước Diêm Vương

- Chương 8 : Thực Và Mộng

- Chương 9: Gánh Mắm Người

- Chương 10: 30 Tết Của Trâu Bò Gà Lợn

- Chương 11: Truyện Bác Nghèo

=================================

Bài Mới Đăng

=================================

Gia đình Nguyễn Ngọc Huy  tổ chức trình chiếu bộ phim Đại Họa Mất Nước trên toàn thế giới;

Mời quí vị thưởng lãm trên YouTube qua các Links dưới đây:

Chapter-1/8: http://www.youtube.com/watch?v=JQwicWxsRB8&feature=related 

Chapter-2/8: http://www.youtube.com/watch?v=tNVG-lqJnDg 

Chapter-3/8: http://www.youtube.com/watch?v=YLnqNJssvHY 

Chapter-4/8: http://www.youtube.com/watch?v=O29v7zjUUzs 

Chapter-5/8: http://www.youtube.com/watch?v=XpbRLRzE1S4 

Chapter-6/8: http://www.youtube.com/watch?v=uTzkoZoO_IE 

Chapter-7/8: http://www.youtube.com/watch?v=yLaaU26NWh0 

Chapter-8/8: http://www.youtube.com/watch?v=jm3Un1Kbb3Y hoặc coi toàn bộ cuốn phim

Toàn bộ:http://www.youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk&feature=related

=================================

Muốn đọc Tiểu Sử của Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học, xin vào Trang Archives hay Links;

Hoặc bấm vào thư viện của Nguyễn Thái Học Foundation;

=================================

Muốn biết gì về đạo Cao Đài, xin bấm vào đây để đọc bằng tiếng Anh Caodaism.

Muốn đọc tiếng Việt, xin vào đây Đạo Cao Đài;

Tìm qua Google

Tìm ở đây : http://www.google.com;