Title

Subtitle

               Tiểu Sử Nhà Cách Mạng Trần Văn Tuyên

 

 Luật sư Trần Văn Tuyên sinh tại Tuyên Quang (Bắc Việt) vào ngày 1 tháng 9, năm 1913 khi thân phụ làm quan tại đây.  Ông lớn lên trong vòng lễ giáo Khổng Mạnh và được hun đúc với tư tưởng cấp tiến về chính trị và xã hội của các bậc tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, v.v., và của các nhà lãnh đạo quốc tế như Tôn Dật Tiên, Gandhi, Thomas Jefferson, v.v.

 Vì thân sinh mất sớm, ông xa nhà và tự lập từ bé.  Lúc 16 tuổi, ông gia nhập Đoàn Thiếu Nhi Việt Nam Quốc Dân Đảng và tham gia vào cuộc khởi nghĩa Yên Bái của đảng trưởng Nguyễn Thái Học chống lại nhà cầm quyền thực dân Pháp.

 Cuộc đời của ông là cả một chuỗi dài hoạt động tranh đấu, trước cho bản thân để có được một nền học vấn vững chắc, và sau cho toàn dân để có được một cuộc sống ấm no, thịnh vượng trong độc lập, tự do, dân chủ và hòa bình.

 Với kinh nghiệm bản thân, ông thấu hiểu thế nào là bất công xã hội, thế nào là nghèo khổ đói khát, thế nào là áp bức ngục tù.  Vì thế, ông đã tự hy sinh cả cuộc đời tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng Xã Hội và An Sinh cho toàn dân Việt Nam.  Vì những hoạt động này mà ông đã bị các chính quyền liên tiếp bắt bớ, bỏ tù - từ thực dân Pháp đến cộng sản Việt Nam - và ngay cả các chính quyền quốc gia độc tài, cho đến ngày bị chính quyền Cộng Sản sát hại năm 1976 tại Hà Sơn Bình, Bắc Việt. 

Trong ngục thất, Cộng Sản bắt phải viết lại tiểu sử, ông chỉ ghi xuống vỏn vẹn vài giòng như sau: 

 • MỘT CHIẾN SĨ QUỐC GIA
 • CHỐNG MỌI HÌNH THỨC ĐỘC TÀI, BẤT CÔNG, ÁP BỨC, BÓC LỘT
 • CHỐNG MỌI HÌNH THỨC XÂM LƯỢC 

 Cuộc đời của ông là một tấm gương soi sáng để cho các thế hệ sau noi theo Và tiếp tục cuộc hành trình dở dang ông và các chiến sĩ quốc gia khác đã tranh đấu cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Sau đây là bài tóm lược tiểu sử của luật sư Trần Văn Tuyên, gồm ba phần:

 Phần I -  nói về quá trình giáo dục và nghề nghiệp của ông 

 Phần II – nói về quá trình hoạt động chính trị của ông

 Phần III – nói về các hoạt động xã hội và văn hóa của ông

 I.  GIÁO DỤC VÀ NGHỀ NGHIỆP:

 • Theo học trung học tại trường Bưởi (Hà-nội), nổi tiếng là học sinh xuất sắc.  Đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện bằng tiếng Pháp. 
 • Sau khi đậu tú tài Pháp, học luật tại trường Luật Hà-nội và tốt nghiệp năm 1935. 
 • Giáo sư trường Trung Học Thăng Long (Hà-nội), dậy cùng với Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám, Phan Anh, v.v. 
 • Tri Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 
 • Luật Sư tại tòa Thượng Thẩm Sài-gòn, chuyên biện hộ cho các vụ án chính trị. 
 • Thủ Lãnh Luật Sư Đoàn cuối cùng tại Tòa Thượng Thẩm Sài-gòn (nhiệm kỳ hai năm 1975-1976). 
 • Giáo Sư Đại Học Đà-lạt, Huế, Trường Chiến Tranh Chính Trị, Trường Cao Đẳng Quốc Phòng. 
 • Bình luận gia về chính trị cho các nhật báo Chính Luận, Quyết Tiến, Thời Luận, v.v. 
 • Tác giả loạt bài "Thơ Ngỏ Gởi Ông Nghị Của Tôi" đăng trên tờ Tuần Báo Thời Luận (1957-1958) dưới bút hiệu XYZ và Chính Nghĩa.  Tờ báo đối lập duy nhất này bị đóng cửa, chủ nhiệm Nghiêm Xuân Thiện bị truy tố ra tòa, lãnh án 10 tháng tù vì không chịu tiết lộ tên tác giả của loạt bài nói trên.

 II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ: 

 • Tham gia vào các hoạt động cách mạng và chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng chống lại thực dân Pháp (1929).
 • Cùng các nhà lãnh tụ quốc gia khác như các ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Tường Long, Nguyễn Tiến Hỷ, v.v., tranh đấu dành độc lập cho Việt Nam khỏi sự đô hộ của thực dân, tranh đấu và bảo vệ Tự Do Dân Chủ chống lại độc tài, độc đảng của cộng sản Việt Nam.
 • Tham gia chính phủ liên hiệp đầu tiên do Hồ Chí Minh làm thủ tướng với chức vụ đổng lý văn phòng Bộ Ngoại Giao (ngoại trưởng là Nguyễn Tường Tam, 1946) với chủ trương hợp tác cùng các nhóm người Việt quốc gia - dù không đồng chính kiến - chống lại ngoại bang.
 • Lưu vong ra ngọai quốc với các lãnh tụ quốc gia khác khi cộng sản Việt Nam tráo trở phát động phong trào sát hại các đảng phái chính trị quốc gia không cùng chính kiến với họ.
 • Trở về Hà-nội, Sài-gòn, liên kết các đảng phái quốc gia ủng hộ giải pháp Bảo Đại để đòi thực dân Pháp trao trả Độc Lập cho Việt Nam (1947).
 • Tham gia chính phủ Quốc Gia đầu tiên (Quốc trưởng kiêm Thủ tướng Bảo Đại) với chức vụ bộ trưởng Thông Tin (tháng 5, 1949).
 • Tham dự hội nghị Pau (1950) thương thuyết với chính phủ Pháp đòi trả Độc Lập hoàn toàn cho Quốc Gia Việt Nam.
 • Từ chức bộ trưởng Phủ Thủ Tướng (1952, nội các Trần Văn Hữu) để phản đối người Pháp vi phạm các điều khoản trong hiệp định họ đã ký kết và sau khi đương đầu đối đáp với viên Toàn Quyền Cao Ủy Pháp Jean de Lattre de Tassigny.
 • Toàn Quyền Pháp ra lệnh ông phải đi lưu vong ra đảo Madagascar.  Ông từ chối và bị Công An Mật Vụ Pháp lùng bắt.  Ông trốn vào bưng biền liên kết các nhóm Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên chống lại thực dân Pháp và Cộng Sản Việt Nam.
 • Tổ chức Mặt Trận Thống Nhất Quốc Gia, liên kết các nhóm tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo và Bình Xuyên ở miền Nam và các đảng phái quốc gia miền Bắc như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, hợp thành một khối thống nhất chống lại thực dân và cộng sản (1953).
 • Tham dự hội nghị Genève về Đông Nam Á (1954) với chức vụ Cố Vấn cho phái đoàn Quốc Gia Việt Nam, sau đó từ chức để phản đối giải pháp chia đôi Quốc Gia Việt Nam.
 • Tổ chức Mặt Trận Liên Hiệp Quốc Gia để cổ võ cho việc thành lập một chính phủ dân chủ tại miền Nam (1955).
 • Đứng lên đòi chính phủ Ngô Đình Diệm phải dân chủ hóa chế độ, bãi bỏ chính sách độc tài, độc đảng, san bằng bất công xã hội, tôn trọng các quyền tự do căn bản như quyền tự do báo chí, tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do bầu cử, v.v. (1958).
 • Thành lập nhóm Tự Do Tiến Bộ ("Nhóm Caravelle") với sự tham dự của các lãnh tụ chính trị miền Nam như các ông Trần Văn Văn, Trần Văn Đỗ, Phan Khắc Sửu, Phan Huy Quát, v.v. (18 người), để phản đối chính sách độc tài của chính phủ Ngô Đình Diệm đã đàn áp các đảng phái chính trị (1959).
 • Bị Mật Vụ của chính phủ Ngô Đình Diệm bắt cóc, tra tấn và giam tại trại Võ tánh suốt 3 năm trời sau cuộc đảo chính bất thành của nhóm Nhẩy Dù Nguyễn Chánh Thi (1960).
 • Tổ chức lại Đảng Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Miền Nam với chức vụ Tổng Thư Ký, sau khi được thả tháng 7, năm 1963.
 • Đại Biểu trong Hội Đồng Soạn Thảo Hiến Pháp mới cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa (1964).
 • Tham gia nội các dân sự duy nhất và cuối cùng (thủ tướng Phan Huy Quát) với chức vụ Phó Thủ Tướng Đặc Trách Kế Hoạch (1965).
 • Chủ trương chống kế hoạch đưa quân đội Hoa Kỳ tham dự cuộc chiến Việt Nam trong chính phủ dân sự cho nên bị nhóm quân sự lật đổ (tháng 5, 1965).
 • Chủ trương đường lối tìm giải pháp hòa bình cho chiến tranh Việt Nam, thay giải pháp quân sự. 
 • Dân Biểu đại diện Quận Ba Sài-gòn trong Quốc Hội, đứng đối lập với chính quyền quân sự Nguyễn Văn Thiệu (nhiệm kỳ 1971 -1975).
 • T

  rưởng Khối Đối Lập trong Hạ Viện (Khối Dân Tộc Xã Hội), chỉ trích đường lối độc tài quân phiệt và chính sách nhũng lạm, thối nát, vi phạm nhân và dân quyền, đòi chính phủ Thiệu phải từ chức và cổ võ một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Việt Nam.

 II.    HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA: 
 •  Một trong những sáng lập viên của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam với mục đích hun đúc tinh thần quốc gia cho thiếu nhi Việt Nam trong thời kỳ đô hộ của thực dân (1930).
 • Sáng lập viên Phong Trào Truyền Bá Quốc Ngữ và Bình Dân Giáo Dục hầu nâng cao trình độ văn hóa, xã hội, chính trị của người dân Việt Nam (1940).
 • Chủ trương tờ báo Sao Trắng, tiếng nói của Việt Nam Quốc Dân Đảng, để chống lại đường lối tuyên truyền xảo trá của cộng sản Việt Nam (1942). Hợp tác với nhiều nhật báo quốc gia từ Nam chí Bắc, cùng các tạp chí ngoại quốc, với nhiều chức vụ khác nhau (1947-1975).
 • Tác giả nhiều tuyển truyện, hồi ký, tạp chí và luận án chính trị, kinh tế, xã hội và quân sự.
 • Một trong những sáng lập viên của Hội Bách Khoa Tự Điển cùng với các ông Đào Văn Tập, Đào Đăng Vỹ, Âu Trường Thanh, Lê Ngọc Trụ, Nguyễn Văn Trung, v.v. (1955-1956).
 • Sáng lập viên kiêm chủ tịch Hội Quốc Tế Bảo Vệ Nhân Quyền chi nhánh Việt Nam (The International Human Rights League, Vietnam Chapter).
 • Tham dự hội nghị Pacem in Terris tại Genève (1967).
 • Hội viên Hội Luật Gia Quốc Tế ở Genève (International Jurist Committee, Geneva).
 • Thủ Lãnh cuối cùng của Luật Sư Đoàn Tòa Thượng Thẩm Sài-gòn (1975).
 • Luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài-gòn, chuyên binh vực cho kẻ cô thế, tù nhân chính trị, nạn nhân những vụ vi phạm nhân và dân quyền - không lấy thù kim.
 • Tháng 5, 1975, vẫn đứng lên hiên ngang đòi Tự Do Dân Chủ cho nhân dân sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản.
 • Bị cộng sản bắt bỏ tù tháng 6, 1975, vẫn dõng dạc tuyên bố chống Cộng Sản độc tài, đòi Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam (tờ báo New York Times mạng danh ông là "Solzhenitsyn của Nhà Tù Việt Nam" (The Solshenitsyn of Vietnam Gulag Archipelago)).
 • Ông bị Cộng sản sát hại trong một trại tù ở miền Bắc vào mùa thu năm 1976, hưởng thọ 63 tuổi. Chính quyền Hà-nội không trao trả thi hài ông cho gia đình lúc ấy còn ở tại Sài-gòn. (*)

  (*) Chú thích:

  Một thông cáo của Hà-nội, gửi vào tháng 5, 1978, cho hội The Fellowship of Reconciliation, Hòa-Lan và Amnesty International, London, nói ông mất ngày 28 tháng 10, năm 1976 tại trại giam Hà Sơn Bình, Bắc Việt. 

 

Bạn Mới

Tập Truyện Ngắn "Người Khách Lạ"

Tập Truyện Ngắn "Người Khách Lạ" của LS Trần Văn Tuyên có tất cả 11 Chương.

Muốn đọc Toàn Bộ, Xin mời Bạn vào đây ...

- Chương 1 : Người Khách Lạ

- Chương 2 : Trần gian và Tiên Cảnh

- Chương 3 : Tết Của Bé Miễn

- Chương 4 : Chuyện Anh Tư.

- Chương 5 : Linh Hồn Và Xác Thịt

- Chương 6 : Một Thân Thế

- Chương 7 : Sở Khanh Đến Trước Diêm Vương

- Chương 8 : Thực Và Mộng

- Chương 9: Gánh Mắm Người

- Chương 10: 30 Tết Của Trâu Bò Gà Lợn

- Chương 11: Truyện Bác Nghèo

=================================

Bài Mới Đăng

=================================

Gia đình Nguyễn Ngọc Huy  tổ chức trình chiếu bộ phim Đại Họa Mất Nước trên toàn thế giới;

Mời quí vị thưởng lãm trên YouTube qua các Links dưới đây:

Chapter-1/8: http://www.youtube.com/watch?v=JQwicWxsRB8&feature=related 

Chapter-2/8: http://www.youtube.com/watch?v=tNVG-lqJnDg 

Chapter-3/8: http://www.youtube.com/watch?v=YLnqNJssvHY 

Chapter-4/8: http://www.youtube.com/watch?v=O29v7zjUUzs 

Chapter-5/8: http://www.youtube.com/watch?v=XpbRLRzE1S4 

Chapter-6/8: http://www.youtube.com/watch?v=uTzkoZoO_IE 

Chapter-7/8: http://www.youtube.com/watch?v=yLaaU26NWh0 

Chapter-8/8: http://www.youtube.com/watch?v=jm3Un1Kbb3Y hoặc coi toàn bộ cuốn phim

Toàn bộ:http://www.youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk&feature=related

=================================

Muốn đọc Tiểu Sử của Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học, xin vào Trang Archives hay Links;

Hoặc bấm vào thư viện của Nguyễn Thái Học Foundation;

=================================

Muốn biết gì về đạo Cao Đài, xin bấm vào đây để đọc bằng tiếng Anh Caodaism.

Muốn đọc tiếng Việt, xin vào đây Đạo Cao Đài;

Tìm qua Google

Tìm ở đây : http://www.google.com;