Title

Subtitle

Đạo Cao Đài

 Luật Sư Trần Văn Tuyên luận về đạo Cao Đài ở Việt Nam .

 Nam Việt có rất nhiều giáo phái. Nhưng, Cao Đài là giáo phái có danh tiếng và có thế lực nhất. Giáo phái Cao Đài là một đoàn thể đặc biệt (có người nói số tín đồ lên đến 2 triệu, nhưng thực ra có Iẽ chỉ có chừng 50 ngàn người) vì vừa là một đoàn thể tôn giáo mà lại vừa là một lực lượng chính trị và quân sự.

Mới đầu, Cao Đài chỉ là một tôn giáo, về sau mới trở nên một phong trào chánh trị, và trong hơn 10 năm từ 1944 đến 1955 đã liên quan mật thiết tới đời sống chánh trị của Việt Nam.

Xin bm vào đây để đọc toàn bài ...

======================================================== 

Tiểu Sử Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học của Nhượng Tống

 Lời Ngỏ 

Chương 1: Đời Học Sinh 

Chương 2: Tư Tưởng Cách Mệnh 

Chương 3: 1926 

Chương 4: Nam Đồng Thư Xã 

Chương 5: Hòa Bình Cách Mệnh 

Chương 6: Phải Sắt Và Phải Máu 

Chương 7: Việt Nam Quốc Dân Đảng 

Chương 8: Nguyễn Quốc Túy 

Chương 9: Việc Hải Phòng 

Chương 10: Việc Bắc Ninh 

Chương 11: Tổng Bộ Đầu Tiên 

Chương 12: Việc Liên Lạc Nhà Binh Và Các Nơi Trong Nước 

Chương 13: Việc Đi Xiêm 

Chương 14: Hồn Cách Mệnh Và Việt Nam Khách Sạn 

Chương 15: Những Việc tống Tiền 

Chương 16: Cụ Phan Bội Châu 

Chương 17: Việc Ba-Gianh 

Chương 18: Sau Ngày Bại Lộ 

Chương 19: Dân Khí Năm 1929 

Chương 20: Một Bức Thư 

Chương 21: Thị Nhu, Thị Uyển 

Chương 22: Những Kẻ Khốn Nạn 

Chương 23: Việc Xử Tử Thừa Mai 

Chương 24: Cơ Quan Thanh Giám 

Chương 25: Việc Giết Kinh 

Chương 26: Mỹ Điền 

Chương 27: Phương Lược 

Chương 28: Phao Tân và Nội Viên 

Chương 29: Đội Dương Phản Đảng 

Chương 30: Ngã Đường Quyết Liệt 

Chương 31: Việc Yên Báy 

Chương 32: Việc Hưng Hoá và Uyên Thao 

Chương 33: Việc Đánh Miền Xuôi 

Chương 34: Việc Ném Bom Hà Nội 

Chương 35: Anh Chánh Tôn 

Chương 36: Anh Phó Đức Chính Bị Bắt 

Chương 37: Tấm lòng Trách Nhiệm 

Chương 38: Anh Ngô Hải Hoàng 

Chương 39: Áp Cổ Vịt 

Chương 40: Cơ Quan Hàng Bột 

Chương 41: Bảng Danh Dự 

Chương 42: Con Số Mười Ba 

Chương 43: Chị Giang 

Phụ Lục 1 

Phụ Lục 2

 

=============================================================================== 

Bạn Mới

Tập Truyện Ngắn "Người Khách Lạ"

Tập Truyện Ngắn "Người Khách Lạ" của LS Trần Văn Tuyên có tất cả 11 Chương.

Muốn đọc Toàn Bộ, Xin mời Bạn vào đây ...

- Chương 1 : Người Khách Lạ

- Chương 2 : Trần gian và Tiên Cảnh

- Chương 3 : Tết Của Bé Miễn

- Chương 4 : Chuyện Anh Tư.

- Chương 5 : Linh Hồn Và Xác Thịt

- Chương 6 : Một Thân Thế

- Chương 7 : Sở Khanh Đến Trước Diêm Vương

- Chương 8 : Thực Và Mộng

- Chương 9: Gánh Mắm Người

- Chương 10: 30 Tết Của Trâu Bò Gà Lợn

- Chương 11: Truyện Bác Nghèo

=================================

Bài Mới Đăng

=================================

Gia đình Nguyễn Ngọc Huy  tổ chức trình chiếu bộ phim Đại Họa Mất Nước trên toàn thế giới;

Mời quí vị thưởng lãm trên YouTube qua các Links dưới đây:

Chapter-1/8: http://www.youtube.com/watch?v=JQwicWxsRB8&feature=related 

Chapter-2/8: http://www.youtube.com/watch?v=tNVG-lqJnDg 

Chapter-3/8: http://www.youtube.com/watch?v=YLnqNJssvHY 

Chapter-4/8: http://www.youtube.com/watch?v=O29v7zjUUzs 

Chapter-5/8: http://www.youtube.com/watch?v=XpbRLRzE1S4 

Chapter-6/8: http://www.youtube.com/watch?v=uTzkoZoO_IE 

Chapter-7/8: http://www.youtube.com/watch?v=yLaaU26NWh0 

Chapter-8/8: http://www.youtube.com/watch?v=jm3Un1Kbb3Y hoặc coi toàn bộ cuốn phim

Toàn bộ:http://www.youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk&feature=related

=================================

Muốn đọc Tiểu Sử của Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học, xin vào Trang Archives hay Links;

Hoặc bấm vào thư viện của Nguyễn Thái Học Foundation;

=================================

Muốn biết gì về đạo Cao Đài, xin bấm vào đây để đọc bằng tiếng Anh Caodaism.

Muốn đọc tiếng Việt, xin vào đây Đạo Cao Đài;

Tìm qua Google

Tìm ở đây : http://www.google.com;